Wydanie nr 269/2020, Piątek 25.09.2020
imieniny: pokaż (15 imion)Aureli, Aurelia, Aurelian, Herkulan, Wincenty, Rufus, Franciszek, Włodzisław, Eufrozyna, Władysław, Kleofas, Ermenfryda, Irmfryda, Ermenfryd, Irmfryd
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztum: Radni uchwalili absolutorium. XXXI Sesja Rady Powiatu Sztumskiego – 23.05.2017

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni uchwalili najważniejszą w roku uchwałę budżetową – absolutorium. Mł. insp. Tomasz Czaja, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sztumie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki.

Komendant z uwagi na duży problem uzależnień od alkoholu zaproponował wzięcie pod uwagę możliwości utworzenia izby wytrzeźwień na naszym terenie.

Mogliśmy też wysłuchać sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii. Radni w kwestiach uchwalenia budżetu byli zgodni. Poproszono jednak o szczegółowy wykaz środków jakie przeznaczono na drogi.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PEŁNEGO ZAPISU WIDEO Z PRZEBIEGU SESJI

 

Porządek sesji przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XXX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2017 roku.

5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2016 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.

8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2016 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja.

9. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników- referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.

11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,

b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r. .– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.

14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2016 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik.

15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.