Wydanie nr 193/2020, Sobota 11.07.2020
imieniny: pokaż (14 imiona)Benedykt, Pius, Pelagia, Siepraw, Olga, Wyszesława, Kalina, Placyd, Sawin, Cyrus, Zybert, Zybracht, Zybart, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

100 dodatkowych miejsc w żłobku. Darowizna na teren pod rozbudowę więzienia. XL sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 30.11.2017

100 dodatkowych miejsc w żłobku. Darowizna na teren pod rozbudowę więzienia. XL sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 30.11.2017 fot. W. Mocny
XL sesja Rady Miejskiej w Sztumie rozpoczęła się od przyjęcia przez radnych poparcia stanowiska w sprawie rządowych zmian w Kodeksie wyborczym. Wśród kilkunastu uchwał, które przegłosowali radni jedna dotyczyła oddania gruntu pod rozbudowę Zakładu Karnego w Sztumie – zgodnie z zapowiedziami ma tam powstać fabryka dla więźniów.

Kolejną, która zapewne będzie miała ogromne znaczenie w rodzinach, gdzie pracuje oboje rodziców, była kwestia rozbudowy Przedszkola Kubuś „Puchatek w Sztumie o część żłobkową. Podczas obrad burmistrz zapowiedział, że planuje się utworzenie dodatkowych 100 miejsc.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZAPISU RADY MIEJSKIEJ W SZUMIE Z 30.11.2017

 

 

 

Porządek obrad sesji jest następujący:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XL.2017 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2017 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.

4. Część uroczysta sesji: podziękowanie płetwonurkom, Bartłomiejowi Balbuzie i Zbigniewowi Samsonowi za sprzątanie Jeziora Sztumskiego.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) - przedstawi Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji,

2) zmian w budżecie gminy na rok 2017,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021- pkt 6/2 i 3 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- projekt uchwały przedstawi Małgorzata Surdyka, kierownik Referatu Podatkowego,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gm. Sztum

w części obrębu geodezyjnego Gościszewo (linia 110 kV),

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny, nieruchomości oznaczonych nr: 279/133, 279/201, 279/202 oraz części działki nr 279/125 i części działki nr 314, położonych w obrębie 2 Miasta Sztum, na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa państwowa jednostka organizacyjna Służby Więziennej, Zakład Karny w Sztumie, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z rozbudową Zakładu Karnego w Sztumie,

7) oddania w użyczenie nieruchomości budynkowej położonej na działce nr 120/2

w miejscowości Postolin gm. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie,

8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 6/5- 8 przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

9) przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”- przedstawi Daria- Mietlewska-Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019,

11) zmiany uchwały dot. określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie miasta i gminy Sztum,

12) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi Małe Chełmy- Rolbik w roku 2018- pkt 6/10- 12 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

13) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

14) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czerninie,

15) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gościszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gościszewie,

16) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi- pkt 6/13- 16 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

17) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017- projekt uchwały przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej- przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Zakończenie obrad.

redakcja_
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.