Wydanie nr 193/2020, Sobota 11.07.2020
imieniny: pokaż (14 imiona)Benedykt, Pius, Pelagia, Siepraw, Olga, Wyszesława, Kalina, Placyd, Sawin, Cyrus, Zybert, Zybracht, Zybart, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

XLIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Kontrowersje przy wyznaczaniu terenów eksploatacji żwirowisk w Nowej Wsi – 14.02.2018

XLIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Kontrowersje przy wyznaczaniu terenów eksploatacji żwirowisk w Nowej Wsi – 14.02.2018 fot. W.Mocny
Nic nie zapowiadało, że ostatnia sesja miejska w Sztumie będzie miała taki przebieg. Sporo emocji i burzliwą dyskusję wzbudziła jednak, uchwała zmieniająca plan przestrzenny w Nowej Wsi. Najwięcej pytań i wątpliwości miał w tej sprawie radny Adam Poćwiardowski, który domniemywał, że uchwala ma celowo uderzyć w jednego z przedsiębiorców wydobywającego kruszywa.

W końcu plan został przegłosowany, ale przy braku zgody opozycji. Trzeba też przyznać, że styl obrad - czyli ucięcie debaty poprzez przegłosowanie celowości dalszej dyskusji, nie najlepiej świadczy o radnych.

Pozostała część obrad miała dość typowy przebieg. Głosowano wiele uchwał regulujących system opieki oraz zarządzanie odpadami. Z ciekawszych interpelacji zgłoszono temat zagospodarowania nieużytków przy ul. Spokojnej, które zajmują spory teren - od blokowisk aż po mury więzienne. Teren ten od lat jest niezabudowany, rośnie wysoka trwa, krzaki, znajduje się tam nawet pustostan, w którym nieraz gromadzą się bezdomni, a czasem młodzież urządza sobie bieg z przeszkodami...

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PEŁNEGO ZAPISU WIDEO SESJI

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2018,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018- 2021- pkt 4/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi-przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku

4) realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17,

5) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania- pkt 4/4-6 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7) zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty

4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Zakończenie obrad.

 

redakcja_
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
ola 5
ola 5 28.02.2018, 13:02
głupia zagrywka burmistrza, żeby tylko zablokowac osoby, które wytykuja mu błędy, stary złośnik i obrażalska panienka
mieszkaniec
mieszkaniec 15.02.2018, 21:42
teraz sobie nie pon opis. Ech te objawy. bez tej uchwały pewnie wNowejvWsi powstał by krater i w połowie przekopmiedzy domami!