Wydanie nr 194/2020, Niedziela 12.07.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Feliks, Paweł, Leon, Epifania, Jan Gwalbert, Leona, Weronika, Euzebiusz, Andrzej, Henryk, Natan
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

VI sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Na żywo

Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady VI sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 06 marca 2019 roku (środa) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

 Porządek obrad :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku
3. Stwierdzenie o przyjęciu Protokołu Nr IV.2018 i Protokołu Nr V.2019. Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej oraz udostępnione w programie esesja.
4. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016- 2018 za rok 2018.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2022,
3) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
4) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości,
5) oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych o numerze 400/5 oraz 401/4 położonych w obrębie II m. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie,
6) oddania w użyczenie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 4 w Szumie na rzecz Regionalnego Stowarzyszenia „Prometeusz” w Sztumie,
7) sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 6 położonej w ob. Sztumskie Pole na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 7,
8) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum w latach 2019 -2025”,
9) przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do Związku Miast Polskich,
10) określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2019,
12) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto i Gmina Sztum, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
13) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw z terenu Gminy Sztum,
14) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określania jej przebiegu,
15) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2020,
16) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
17) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2019 roku,
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.
7. Zakończenie obrad.

Info: bip.sztum.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.