Wydanie nr 274/2020, Środa 30.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA MALBORKA – 17.06.2015

Burmistrz miasta Malborka ogłasza w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka.

1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 15 miasta Malborka przy ul. Głowackiego 2, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00005864/8:

 

l.p.

Nr działki

Pow.

cena wywoławcza brutto (VAT zw)

1

319/6

 

0.5677 ha

950 000 zł

 

Na nieruchomości znajdują się budynki i obiekty:
- budynek dawnej szkoły podstawowej nr 3, wybudowany  przed 1939 r., murowany  z czerwonej cegły, z poddaszem częściowo  użytkowym, dach o konstrukcji drewnianej, czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Do budynku  dobudowane zostały w okresie powojennym trzy parterowe dobudówki o konstrukcji  murowanej oraz stropodachu krytym papą. Dodatkowo od strony zachodniej  dobudowana została sala gimnastyczna, parterowa                  z dachem dwuspadowym, krytym papą. Budynek jest nieużytkowany od kilku lat.  Pow.  zabudowy 566 m2, pow. użytkowa  604, 31 m2.
- budynek gospodarczy, parterowy z poddaszem nieużytkowym, murowany z dachem dwuspadowym, krytym dachówka ceramiczną, Pow. zabudowy 121 m2. Do budynku dobudowany został garaż trzystanowiskowy o pow. zabudowy 96 m2.

2. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.
W dziale III i IV księgi wieczystej   nie ma wpisów obciążających.
Nieruchomość nie  jest przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości w mpzp:
1. Zgodnie z Uchwałą Nr V/35/11 Rady Miasta Malborka z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Wielbark w Malborku nieruchomość oznaczona jest symbolem „Uo” - zabudowa usługowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacji, zielenią izolacyjną i małą architekturą.
2. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę                     lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków. 


4. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie -  100 000 zł (sto tysięcy złotych)  płatne najpóźniej do 12 czerwca 2015 r. przelewem na konto depozytowe  Miasta Malborka prowadzone w Banku   BPH SA. O/Malbork nr  87-10600076-0000331000179282.
minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
w razie odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który wygrał przetarg wpłacone wadium przepada koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności ponosi  nabywca nieruchomości zapłata ceny sprzedaży i podpisanie umowy notarialnej sprzedaży nastąpi  najpóźniej w terminie 21 dni od dnia przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku p. 232.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie zabudowy  w. 431, 432).
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu.

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.