Wydanie nr 267/2020, Środa 23.09.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Reorganizacja ADM w Nowym Stawie. XII Sesja Rady Miejskiej – 29.09.2015

29 września br. o godzinie 12:00 odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
4. Informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.
7. Wybór ławników do sądów powszechnych.
1) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych,
2) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach,
3) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję lat 2015 -2019.
1) przeprowadzenie głosowania tajnego,
2) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
3) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku
na kadencję lat 2015 -2019.
9. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję lat 2015 -2019.
1) przeprowadzenie głosowania tajnego,
2) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
3) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku
na kadencję lat 2015 -2019.
10.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:
1) wyrażenia zgody na podjęcie działań dotyczących reorganizacji funkcjonowania spółki komunalnej Administracja
Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie,
2) zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok,
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku,
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu Gminy Nowy Staw od Agencji
Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Gdańsku,
6) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 70/5, położonej w obrębie
Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 70/6, położonej w obrębie
Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
8) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 71/9, położonej w obrębie
Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
9) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego
w budynku wielolokalowym położonym w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 33 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
10) przystąpienia do Związku Gmin Pomorskich,
11) wystąpienia Gminy Nowy Staw ze stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
11.Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
12.Informacje i komunikaty.
13.Zakończenie obrad sesji.

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.