Wydanie nr 276/2020, Piątek 2.10.2020
imieniny: pokaż (5 imion)Leodegar, Stanimir, Teofil, Nasiębor, Ursycyn
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sądowe sprawdzanie ojcostwa

 

Sądowe sprawdzanie ojcostwa narzuca – w przeciwieństwie do testu dla własnej informacji – użycia wyznaczonych procedur zgodnych ze standardami określonymi przez polskie sądownictwo.

Aby wynik testu robionego w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa danego mężczyzny, został zaakceptowany przez sąd za autentyczny oraz zgodny z aktami prawnymi dowód w rozprawie, muszą zostać spełnione określone warunki, należą do nich:

-Nieodzowność wzięcia udziału w badaniu 3 osób. Jeżeli dziecko jest nieletnie to domniemanego ojca, dziecka oraz matki, przy czym w przypadku, gdy dziecko posiada innych prawnych opiekunów konieczne jest przedstawienie zezwolenia jego prawnych opiekunów na wykonanie analizy.


-Konieczność kontroli tożsamości wszystkich osób biorących udział w badaniu odbywa się poprzez przedstawienie poświadczających tożsamość dokumentów (dowodu osobistego, lub paszportu), w przypadku nieletniego dziecka takim dokumentem zazwyczaj jest odpis zupełny aktu urodzenia.


-Potrzeba udania się do odpowiedniej placówki medycznej, w której materiał do badań przeznaczony do ekspertyzy, pobrany zostanie w obecności lekarza specjalisty lub analityka medycznego, przeszkolonego i upoważnionego przez biegłego sądowego. Istnieje konieczność wypełnienia protokołu z całego pobrania.


Jak wygląda procedura badawcza?

Prywatne badania na ojcostwo, jak również te wykonywane na potrzeby sądu są absolutnie wiarygodne i nie niosą żadnego zagrożenia dla zdrowia. Sądowy test na ojcostwo nie nakazuje okazania żadnego skierowania, wystarczy tylko skontaktować się z wybraną placówką analityczną. Materiał genetyczny do sprawdzenia ojcostwa pozyskuje się poprzez wzięcie wymazu z wewnętrznej strony policzka przy użyciu czystej wymazówki, zakończonej bawełnianą główką. Cała czynność trwa około kilka minut. Termin oczekiwania na efekt ekspertyzy jest stosunkowo krótki i zajmuje klika dni roboczych. Komplet dokumentów wzbogaconych rzetelną ekspertyzą biegłego sądowego, ukończony jest na ogół w przeciągu 2 tygodni. Osoba badana zlecająca ekspertyzę pokrewieństwa ma również możliwość wybrania sposobu poinformowania o wyniku. Informacje o analizie może otrzymać listownie, na wskazany adres placówki pocztowej, drogą mailową, telefonicznie lub też pójść po wynik do placówki współpracującej, w której zlecone zostało analizowanie próbek.

Artykuł napisany na podstawie informacji z www.genomio.pl