Wydanie nr 275/2020, Czwartek 1.10.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej DW515 na odcinku. Malbork – Grzymały.

  • 29 lipca 2020, godz. 17:08
  • ilość zdjęć: 18
Jeszcze do niedawna droga wojewódzka nr 515 na odcinku Malbork – Grzymały nie wyglądała najlepiej i spędzała sen z powiek miejscowym włodarzom z racji tego, że infrastruktura drogowa wymagała od wielu lat gruntownej naprawy. Jesienią 2018 r. w końcu podpisano umowę na jej modernizację. Z upływem czasu otaczający widok wzdłuż DW515 ulegał zmianie, aż w końcu od 1 lipca br. kierowcy mogą podróżować bez żadnych przeszkód po całkowicie zmodernizowanej drodze, wzdłuż której wybudowano również ciągi pieszo – rowerowe. Tym samym wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców i innych użytkowników tej drogi.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej DW515 na odcinku Malbork – Grzymały nastąpiło w środę, 29 lipca br. o godzinie 12 w Nowej Wsi Malborskiej. Oprócz włodarzy gmin Malbork i Stary Targ, Marcina Kwiatkowskiego i Wiesława Kaźmierskiego – beneficjentów projektu, w spotkaniu uczestniczyli również m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, senator RP Ryszard Świlski, Józef Sarnowski z Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele firm wykonawczych inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała”.

Krótkie podsumowanie inwestycji.
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” została zrealizowana na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Europrojekt Gdańsk S.A. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi o długości 5,9 km od m. Malbork do m. Grzymała. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Gminy Stary Targ. Roboty przy realizacji zadania rozpoczęły się podpisaniem umowy 9 października 2018 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański.
Pierwotnie ustalonym terminem realizacji zadania przypadał na 9 października 2019 r. Ze względu na konieczność wprowadzenia licznych zamian do zadania, w tym przede wszystkim konieczność wykonania wzmocnienia podłoża przez palowanie na odcinku o długości około 300 m, termin realizacji zadania został wydłużony do 30 czerwca br. Wartość robót zamknęła się kwotą ok. 32 mln zł.
Podstawowym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów drogi do klasy technicznej G i kategorii ruchu KR 4. Rozbudowa poległa na gruntownej przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi. W ramach zadania została wykonana całkowita wymiana istniejącej konstrukcji drogi . Na całej długości wykonana została nawierzchnia bitumiczna z masy minimalizującej hałas drogowy i poprawiającej przyczepność drogi (SMA).
W ramach przebudowy przyjęto rozwiązania powodujące poprawę bezpieczeństwa ruchu. W miejscowości Nowa Wieś Malborska, od początku zadania do skrzyżowania z ul. Kasztanową, wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1,7 km oraz dodatkowo chodnik na odcinku o gęstszej zabudowie mieszkaniowej. Chodniki zostały wykonane także poza Nową Wsią Malborską w rejonach skrzyżowań i przystanków autobusowych. W ramach zadania wykonano przystanki autobusowe z wydzielonymi zatokami autobusowymi - po pięć w każdym kierunku. Na wlocie do Nowej Wsi Malborskiej wykonano wysepkę kanalizującą ruch, wymuszającą ograniczenie prędkości. Na większości przejść dla pieszych zostały wykonane azyle dla pieszych.
W ramach zadania zostały przebudowane skrzyżowania. Odtworzone i utwardzone kostką betonową lub asfaltem wszystkie istniejące zjazdy na posesje i na pola. Zakres przebudowy obejmował także wykonanie kanalizacji deszczowej z budową urządzeń podczyszczających, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i gazowej.
Zadanie podlegało kontroli środowiskowej. W ramach zadania konieczne było usunięcie drzew kolidujących z przebudową. Projekt został opracowany przy założeniu minimalizacji wycinek. W ramach rekompensaty za wycięte drzewa nasadzonych zostało ponad 550 szt. drzew liściastych.
Informacja: Anna Mątewska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Tagi

Powiązane artykuły